วันนี้มีอะไร: 6 เมษายน วันจักรี

2019-04-06 00:00:53

วันนี้มีอะไร: 6 เมษายน  วันจักรี

Advertisement

วันจักรี
วันที่ 6 เม.ย. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

จนกระทั่ง ในเดือนเม.ย. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เม.ย.ปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เม.ย.ว่า “วันจักรี”

123 ปีก่อน
พ.ศ. 2439
พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรก ณ กรุงเอเธนส์
ภาพ Nattawit Sreerung

87 ปีก่อน
พ.ศ. 2475
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า

73 ปีก่อน
พ.ศ. 2489
วันสถาปนาพรรคประชาธิปัตย์


ภาพ @singhaha35 ปีก่อน
พ.ศ. 2527
วันเกิด "ประชาธิป มุสิกพงศ์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "สิงห์ Sqweez Animal" และเป็นบุตรชายคนที่สอง ของวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นักการเมืองชาวไทย