“สุดารัตน์”จี้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าหน้ากากกันฝุ่น

2019-04-04 17:55:10

“สุดารัตน์”จี้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าหน้ากากกันฝุ่น

Advertisement

“คุณหญิงสุดารัตน์” พร้อมว่าที่ ส.ส.เชียงใหม่ ทีมลูกแม่หน่อยลงพื้นที่ อ.เชียงดาว ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า เสนอวาระเร่งด่วนฉุกเฉินขอให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าหน้ากากป้องกันฝุ่น เร่งประชุมประเทศเพื่อนบ้านหามาตรการแก้ปัญหาเผาป่า


เมื่อวันที่ 4 เม.ย.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย พร้อมว่าที่ ส.ส.เชียงใหม่ ประกอบด้วย น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายนพคุณ รัฐผไท นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นายวิทยา ทรงคำ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย นายสุรพล เกียรติไชยากร และทีมลูกแม่หน่อย เดินทางไปยังดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจกลุ่มม่วนใจ๋กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว และอาสาสมัครหมู่บ้านบริเวณเชิงดอยเชียงดาว หลังช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลามเข้าไปยังหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัย โดยทีมลูกแม่หน่อยได้ร่วมมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น จำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมมอบเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้กับประชาชนในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานดับไฟป่าที่บริเวณวัดถ้ำเชียงดาว


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงใหม่นั้น เป็นเรื่องที่ควรแก้ปัญหาเร่งด่วน ซึ่งในประเทศที่มีการเผาป่าเกิดขึ้นจึงอยากให้ภาครัฐและเอกชนเสริมกำลังของผู้ดูแลทำแนวป้องกันและดับไฟป่า หากกำลังและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รวมถึงสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของอาสาสมัคร นอกจากช่วยในเรื่องในประเทศแล้วก็อยากให้เข้มงวดไม่ให้ลักลอบเผาป่า ซึ่งคนภาคเหนือทนกับปัญหาฝุ่นพิษมา 2 เดือนแล้ว จึงอยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามากำหนดการแก้ปัญหาฝุ่นพิษเป็นวาระเร่งด่วน ขณะเดียวกันส่วนตัวเสนอไปหลายครั้งคือต้องหาหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ และลดภาษีการนำเข้าหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษอย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด และอีกมาตรการในเมืองควรมีการพ่นละอองน้ำ และควรขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ติดเครื่องพ่นละอองน้ำบนตึกสูง หากใครช่วยติดตั้งก็ลดภาษีให้ภาคเอกชนนั้นๆ


คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า วาระเร่งด่วนที่สุดขณะนี้รัฐบาลควรเจรจาขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อควบคุมการเผาป่าและเผาเพื่อการเกษตร โดยประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นต้องมีการจัดประชุมร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นพิษเป็นวาระฉุกเฉินเร่งด่วน และไม่ควรปล่อยให้ถึงฤดูฝน เพื่อหาทางเตรียมการให้มีแผนงานและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฝุ่นพิษเกิดขึ้นอีก