วางเสาเอกโครงการบ้านคนไทยประชารัฐหัวหิน

2019-04-03 13:25:31

วางเสาเอกโครงการบ้านคนไทยประชารัฐหัวหิน

Advertisement

อธิบดีกรมธนารักษ์วางฤกษ์มงคลเสาเอกโครงการบ้านคนไทยประชารัฐที่หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีวางฤกษ์มงคลเสาเอก อาคารที่พักอาศัยรวม โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนางอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรภีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี


นายอำนวย กล่าวว่า จากที่ประชุม ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61  เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแฝด บ้านแถวอาคารชุดพักอาศัยแล้วขายให้ประชาชนในระดับราคาเฉลี่ย 3.5-7 แสนบาท ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ผ่อนชำระไม่ถึง 4,500 บาทต่อเดือน มีทั้งบ้านเรือนแถวชั้นเดียว พื้นที่ 16 ตารางวา, บ้านแฝด พื้นที่ 18 ตารางวา และอาคารชุด พื้นที่ 24 ตารางเมตรรวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐนั้นมีเป้าหมายก่อสร้างทั้งสิ้น 2,757 ยูนิตใน 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และนครพนม นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย