“คนไทยในนิวซีแลนด์” เดือด! วางพวงหรีดไว้อาลัย กกต.

2019-04-01 17:30:56

“คนไทยในนิวซีแลนด์” เดือด!  วางพวงหรีดไว้อาลัย กกต.

Advertisement

คนไทยในนิวซีแลนด์ รวมตัววางพวงหรีดดำ ติดป้ายไว้อาลัย กกต. หลังระบุบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวน 1,542 ใบเป็นบัตรเสีย

วันที่ 1 เม.ย. ที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีตัวแทนคนไทยกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของไทย หน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน กรณีบัตรเลือกตั้ง 1,542 ใบของคนไทยในนิวซีแลนด์ ไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยอ้างว่าเกิดจากปัญหาการจัดส่งล่าช้า

ทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาในการส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบกลับมายังประเทศไทย แต่สุดท้ายไม่ทันตามกำหนดเวลาตามที่กฎหมายระบุไว้ ก่อน กกต.จะมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสียทั้งหมด เนื่องจากจัดส่งไม่ทันเวลานับคะแนนในวันที่ 24 มี.ค. โดยอ้างอิงมาตรา 114 ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.