เจ้าบ้านงง 19 ชื่อโผล่ทะเบียนบ้านถอนออกไม่ได้

2019-03-14 18:15:12

เจ้าบ้านงง 19 ชื่อโผล่ทะเบียนบ้านถอนออกไม่ได้

เจ้าบ้านสุดงงรายชื่อผีโผล่ในทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่บอกถอนออกไม่ได้ ทนายชี้มีความผิดอาญาแผ่นดิน

จากกรณีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา นายชัยพล เขมปัญญานุรักษ์ ได้ร้องเรียนกับทีมข่าวนิว 18 ว่าภายหลังจากที่ กกต. ได้จัดส่งเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค. ของการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งที่ 3 จ.สมุทรปราการ ซึ่งเมื่อเจ้าบ้านได้รับเอกสารดังกล่าวที่ตนเป็นเจ้าของบ้าน 2 หลัง พร้อมอาคารชุดอีก 1 หลัง พบว่ามีรายชื่อบุคคลที่ไม่รู้จักหรือรายชื่อผีเข้ามาอยู่ในบ้านถึง 19 รายชื่อ ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 24,26 และ 27 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยบ้านเลขที่ 24 มีรายชื่อบุคคลที่ตนไม่รู้จักย้ายเข้ามาในบ้าน จำนวน 8 รายชื่อ บ้านเลขที่ 26 มีจำนวน 2 รายชื่อ และบ้านเลขที่ 27 จำนวน 9 รายชื่อ ซึ่งเป็นที่น่าตกใจเนื่องจากอาคารชุด เลขที่ 27 ก่อนหน้านี้ไม่มีรายชื่อของผู้อยู่อาศัยแม้แต่ รายเดียว รวมทั้งบ้านเลขที่ 26 เช่นเดียวที่เป็นบ้านว่าง ไม่มีรายชื่อผู้ใดอยู่ในบ้านเช่นเดียวกัน


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ทีมข่าวนิว 18 พร้อมผู้ร้องเรียนได้เดินทางไปยังเทศบาลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ พื้นที่ที่อยู่ ในเขตรับผิดชอบของทะเบียนบ้าน 3 หลังดังกล่าว เพื่อขอถอนรายชื่อทั้ง 19 รายชื่อที่ไม่รู้จักออกจากทะเบียนบ้าน แต่เมื่อเข้าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กลับแจ้งด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวว่าบ้านเลขที่้ทั้ง 3 หลังดังกล่าวเป็นบ้านเลขที่และหมู่ที่ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่สำนักงานเขตบางนา ทำให้รายชื่อของบุคคลในบ้านปรากฎขึ้นในเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนของเทศบาลด่านสำโรงได้แจ้งกับทางผู้ร้องว่าไม่สามารถถอดรายชื่อทั้ง 19 รายชื่อดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านได้ จะต้องให้ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวมาแจ้งถอนรายชื่อเอง สร้างความสงสัยให้กับผู้ร้องเป็นอย่างมากเนื่องจากตนเป็นเจ้าบ้านแต่กลับถอนรายชื่อบุคคลอื่นออกจากบ้านไม่ได้


นายชัยพล เปิดเผยกับทีมข่าวนิว 18 ว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนแจ้งว่าไม่สามารถถอดรายชื่อทั้ง 19 คน ออกได้ ตนไม่เข้าใจว่าทำไมรายชื่อบุคคลทั้ง 19 คนอยู่ในพื้นที่เขตบางนา แต่กลับมาโผล่ในพื้นที่ของด่านสำโรง ยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีความกังวลแล้วเนื่องจากได้แสดงความบริสุทธิใจในการมาแจ้งถอนรายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อน 10 วันของการเลือกตั้งที่กกต.เปิดให้ถอนรายชื่อ ซึ่งจะขอฝากเตือนไปยังเจ้าบ้านให้ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ละเอียดก่อนการไปใช้สิทธิ


ด้านทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ในทางกฎหมายตามมาตรา 40 ถ้ากรณีที่มีการจงใจหรือการหาผลประโยชน์เพื่อหวังคะแนนเสียงให้บุคคลที่เข้ามามีรายชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งใน ม.40 วรรค3 (1) กรณีที่มีบุคคลอื่นเกินกว่า 5 คน และไม่ได้อาศัยในบ้านรวมทั้งเจ้าบ้านไม่ยินยอม ผู้ที่กระทำการอาจถูกดำเนินคดี เพราะถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากตามกฎหมายแล้วการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านผู้อื่นจะต้องให้เจ้าบ้านยินยอมก่อนย้ายเข้า หากเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องผู้กระทำจะถูกดำเนินคดี

Advertisement