สำรวจ “เมืองโบราณศรีเทพ” จ่อ! ขยายเขตโบราณสถาน

2019-03-11 13:20:35

สำรวจ “เมืองโบราณศรีเทพ” จ่อ! ขยายเขตโบราณสถาน

Advertisement

อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสำรวจแนวบัฟเฟอร์โซนเมืองโบราณศรีเทพ จ่อขยายเขตโบราณสถานเพิ่ม

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจบริเวณกลุ่มโบราณสถาน “เขาคลังนอก” ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

หลังจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก มีมติให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวมรดกโลก เพื่อสำรวจกลุ่มโบราณสถานเด่น และพื้นที่บัฟเฟอร์โซน เพื่อเตรียมประกาศขยายเขตโบราณสถานเพิ่มเติม พร้อมสำรวจพื้นที่กลุ่มโบราณสถานบริวารเขาคลังนอก ซึ่งมีพื้นที่ใกล้ชิดกับหลุมขุดเจาะปิโตรเลียม เอสทีเอ็น-2 
อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวนี้ เพื่อให้ทางอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และสำนักศิลปากรที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์และพัฒนาในภาพรวมทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งถูกนำขึ้นสู่บัญชีชั่วคราวหรือเขตโบรานสถานโดดเด่น ที่มีการลงทะเบียนแล้ว ในพื้นที่กว่า 2,800 ไร่ และเขาคลังนอกราว 14 ไร่ ซึ่งคือส่วนที่มีการกำหนดขอบเขตชัด 

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอกที่มาสำรวจเพิ่มนี้ก็เนื่องจาก ตอนที่ขึ้นทะเบียนนั้นได้มีการสำรวจและพบเฉพาะตัวเขาคลังนอก ซึ่งเป็นตัวสถูปหลัก พอในระยะถัดมา ทางอุทยานฯได้สำรวจและพบว่า แกน 4 ทิศของเขาคลังนอก ซึ่งหลายองค์อยู่นอกเขตที่มีการขึ้นทะเบียน จึงได้มาตรวจสอบว่า จะขยายการขึ้นทะเบียนบริเวณนี้หรือไม่ ซึ่งต้องดูในส่วนที่จะควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบกับตัวโบราณสถานหลักที่จะขึ้นมรดกโลก