“กอบศักดิ์”ชูนโยบาย พปชร.อีสานมีน้ำใช้เพียงพอ

2019-03-09 18:00:19

“กอบศักดิ์”ชูนโยบาย พปชร.อีสานมีน้ำใช้เพียงพอ

Advertisement

"กอบศักดิ์"ลุยขอนแก่น ย้อนระลึกความหลัง 20 ปีที่ ชุมชนฐานรากพอเพียงต้นแบบ พร้อมชูนโยบายสานต่อแผนบริหารจัดการน้ำแก้ภัยแล้งให้ ปชช.เขื่อนอุบลรัตน์ มั่นใจผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น พปชร. ยึดพื้นที่ได้ เชื่อนโยบายของพรรคจะทำให้ภาคอีสานมีนำ้ใช้เพียงพอ ต้นไม้ขึ้นเขียวขจี

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงพื้นที่ ชุมชนฐานรากบ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชุมชนต้นแบบ ฐานรากมั่นคง พอเพียงตัวอย่างและยั่งยืน โดยมีอดีตผู้ใหญ่บ้านคำปลาหลาย และนายมาติน วีลเอร์ ฝรั่งหัวใจไทยอีสาน ให้การตอนรับ ซึ่งการเดินทางมาที่นี่ ถือเป็นการย้อนระลึกความหลัง 20 ปีเมื่อครั้งที่ นายกอบศักดิ์ เคยมาทำงานวิจัยด้านความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งบ้านคำปลาหลายใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด จนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น การทำเกษตรผสมผสาน การปลดหนี้ การทำบัญชีครัวเรือน รวมไปถึงการทำธนาคารต้นไม้

จากนั้นนายกอบศักดิ์ เดินทางไปตรวจสอบสภาวะน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์และเสนอนโยบายแก้ภัยแล้ง แก้จน ทั้งระบบ ให้พี่น้องประชาชน


นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ทราบว่าปีนี้มีภัยแล้งที่อาจจะหนักในรอบหลายปี แต่มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถรับมือได้เพราะประสบความสำเร็จมา ตลอด  4  ปี หลังจากได้รวมศูนย์ในการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการรวมศูนย์และบูรณาการการแก้ปัญหาทั้งระบบ พรรคพลังประชารัฐพร้อมสานต่อนโยบายที่ลุงตู่ทำเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งทั้งระบบต่อ

“รัฐบาลปัจจุบันได้จัดตั้งสถานบัน รวมหน่วยงานน้ำ บูรณาการณ์ จาก 48 หน่วยงาน เป็น หน่วยงานเดียว คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหากพรรคพลังประชารัฐเป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะสานต่อโครงการดีๆที่ลุงตู่ทำ ให้สำเร็จยิ่งขึ้น”นายกอบศักดิ์ กล่าว


นายกอบศักดิ์ กล่าวด้วยว่า หากได้รับเลือกเป็นรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐพร้อมสานต่อแผนโครงการบริหารจัดการน้ำ โขง ชี มูล รวมทั้งแผนบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลปัจจุบันได้ริเริ่มไว้ เช่น การสร้างประตูน้ำ รักษาตลิ่ง และ สร้างแก้มลิงในจุดสำคัญต่างๆ นอกจากนั้นในการบริหารจัดการน้ำพลังประชารัฐพร้อมจะขยายผลโครงการวิจัยน้ำใต้ดินซึ่งสามารถกักเก็บใต้ดินในหน้าฝนและดูดขึ้นมาใช้ในหน้าแล้ง สานต่อโครงการฝายมีชีวิตให้ครบ 60,000 ฝายทั่วประเทศเพื่อรักษาความชุมชื้นของต้นน้ำผ่านการสร้างฝายขนาดย่อมพร้อมฟื้นฟูป่าและการส่งเสริม การปลูกต้นไม้ ผ่านโครงการไม้มีค่าจะช่วยให้ชุมชนปลูกต้นไม้มากขึ้น สร้างความชุมชื่นให้ผืนดิน รักษาหน้าดิน อีกทั้งการปลูกต้นไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเองยังมีโอกาสสร้างรายได้หลายหมื่นบาทได้ ซึ่งเชื่อว่านโยบายต่างๆของพรรคจะทำให้ภาคอีสานมีนำ้ใช้เพียงพอและมีต้นไม้ขึ้นเขียวขจี

นายกอบศักด์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบในปัจจุบัน น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีอยู่ประมาณ45% ซึ่งถือว่าบริหารจัดการได้ดีเพราะในช่วงที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เอลนินโญ่ซึ่งทำให้น้ำระเหยเร็วกว่าปกติได้มีฤดูแล้งกำลังจะมาถึงหากมีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบจนถึงเดือนพฤษภาคมที่จะเริ่มมีฝนน่ามีนำ้เพียงพอสำหรับการเกษตร


นายกอบศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ ถึงการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐ โดยมั่นใจว่า ผู้สมัคร ส.ส ของพรรค โดยเฉพาะใน  จ.ขอนแก่น จะสามารถยึดพื้นที่ได้ 

“วันนี้มั่นใจนะครับ ยิ่ง คุณพิชิต สุรพล หรือ นายกหมู ผู้สมัคร เบอร์ 8 เขต 4 ขอนแก่น เป็นผู้สมัครที่เข้าถึงพื้นที่ ใจถึงพึ่งได้ มั่นใจพี่น้องให้โอกาส เพื่อเปลี่ยนแปลง ให้โอกาสคนทำจริง สานงานจากส่วนกลางได้” นายกอบศักดิ์ กล่าว