สธ.ห่วง ขรก.ได้รับเงินเกินสิทธิ เตรียมเจรจาคลังผ่อนชำระ 5-10 ปี

2019-03-09 17:25:31

สธ.ห่วง ขรก.ได้รับเงินเกินสิทธิ เตรียมเจรจาคลังผ่อนชำระ 5-10 ปี

Advertisement

สธ.ห่วงข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิ เตรียมเจรจากระทรวงการคลัง ขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาว 5-10ปี ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบให้ข้าราชการกลุ่มนี้

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  รมว.สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินเกินสิทธิ มอบผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขตสุขภาพ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคิดเงินเดือน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบให้ข้าราชการกลุ่มนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การคืนเงินของกระทรวงการคลัง ถ้าไม่เกิน 50,000 บาท ต้องชำระภายใน 1 ปี และหักเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อเดือน ซึ่งค่อนข้างมาก ได้เตรียมเจราจากับกระทรวงการคลัง ขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาวขึ้น โดยเงินไม่เกิน 50,000บาท ขอผ่อนชำระภายในเวลา 5ปี และหากจำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาทขอยืดเวลาไปถึง 10ปี หักเท่ากันทุกเดือนไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยให้การผ่อนต่อเดือนจำนวนน้อยลง