นายกฯ"แนะยึดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสุขในครอบครัว

2019-03-08 20:50:49

นายกฯ"แนะยึดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสุขในครอบครัว

Advertisement

นายกฯ"ปลุกจิตสำนึกประชาชนน้อมนำ “เศรษฐกิจพอเพียง” สร้างสุขในครอบครัว ระบุทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องนำหลักการมาปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สัปดาห์นี้ นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ยังมีแขกที่มาร่วมรายการ ประกอบด้วย 1.นายเดช พุ่มคชา ปราชญ์นักพัฒนา และอาสาพัฒนาชุมชน อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 2.นายจตุรงค์ พลบูรณ์ นักแสดง ผู้หันมาทำเกษตรพิเพียง อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 3.นายคณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ Young Smart Farmer อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี ชนกวนัน รักชีพ นักแสดง ผู้หันมาทำนาเกษตรอินทรีย์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพะราชทานครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2517 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จากนั้นมาก็มีการขับเคลื่อน รัฐบาลนี้ก็ขับเคลื่อนหลายอย่างด้วยกัน เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนามาให้คนไทยใช้มานานแล้ว วันนี้ก็แพร่ไปต่างประเทศ แล้วรัฐบาลนี้ไปพูดในเวทีนานาชาติ ตนในฐานะประธานการประชุมกลุ่ม จี 77 ได้เอาเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนเป็นวาระการประชุม ได้รับการตอบสนองเยอะ มี 30 ประเทศที่เอาไปใช้แล้ว

นายกฯ กล่าวต่อว่า อีกอันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเอาไว้คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่วนในหลวงรัชกาลที่ 10 รับสั่งว่า สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงทำไว้มากมายมหาศาล ทำครบ หรือยัง ทำให้ครบ สืบสาน รักษา ต่อยอด คำว่า ต่อยอดสำคัญที่สุด การที่มี young smart farmer เพิ่มขึ้น วันนี้เราก็สนับสนุนทั้ง การสร้างเครือข่าย มีแผนระยะยาวของการศึกษา เรื่องของการเกษตรต่าง ๆ 1.ศูนย์ เทคโนโลยีหมู่บ้าน 2.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีทั้งหมด 882 ศูนย์ตอนนี้ก็มีเครือข่ายเป็นหมื่น แล้วกระจายไปไปสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง

ทั้งนี้จตุรงค์ถามว่า ลุงตู่มีนโยบายอย่างไรหรือโครงการแบบระยะยาว ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดความสุขในครอบครัว นายกฯ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ จิตสำนึกต้องทำให้เกิดขึ้นได้ แรงกระตุ้นว่าเราต้องการที่จะมีความสุขกว่าเดิมไหม เราจะหมดหนี้หมดสินได้อย่างไร ถ้ามุ่งเน้นแต่จะรักความสบาย รักการไม่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง มันไปไม่ได้หรอก จิตสำนึกทุกคนเริ่มที่ตัวเรา เหมือนกับการปฏิรูปตัวเอง อยากจะให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง มานำทุกอย่าง ในการใช้บริหารราชการแผ่นดินทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น ทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้อง เอาหลักการมาปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ก็คือแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร หนี้ครัวเรือน

"เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณต้องรู้ใจตัวเองก่อน ใคร่ครวญดูว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ชอบหวือหวา หลายคนเกษียณอายุไปแล้วชอบ อยากจะมีสวนผลไม้ อยากทำสวนเกษตรอะไรต่างๆ เอาเงินเกษียณอายุไปลงทุนหมดเลย ปรากฎเจ้งหมดทุกราย เพราะไม่พร้อมไง เป็นข้าราชการมาตลอดชีวิต ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้เรียนรู้ มันต้องเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้จากรุ่นใหม่ เปิดในโซเชียล ในเว็บไซต์ ดูว่าทำยังไง เทียบกับที่ที่เรามีมันเหมาะกับปลูกพืชอะไร เอาไว้กิน ถ้าเหลือเอาไปแจก เกินแจกเอาไปขายแลกเปลี่ยน ทำนองนี้ นี่หลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”นายกฯ กล่าว