พปชร.ชูนโยบายส่งเสริมสตรีครอบคลุมทุกด้าน

2019-03-08 11:50:04

พปชร.ชูนโยบายส่งเสริมสตรีครอบคลุมทุกด้าน

Advertisement

เครือข่ายสตรียื่น 9 ข้อเสนอต่อ พปชร. ด้าน "อุตตม" ยืนยันพรรคให้ความสำคัญกับสตรีและมีนโยบายครอบคลุมทุกด้าน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เครือข่ายสตรี 11 กลุ่ม ประกอบด้วย มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายสตรี 4 ภาค เครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนา เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เครือข่ายแม่หญิงอีสาน เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เครือข่ายเพื่อนหญิงนนท์เพื่อสุขภาวะ ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ และมูลนิธิเพื่อนหญิง เข้ายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. ต่อนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการด้านนโยบายสตรีและ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ


ตัวแทนเครือข่ายสตรี ระบุว่า เราอยากให้พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเห็นความสำคัญของผู้หญิงในไทยที่มีจำนวน 33 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้หญิงกว่า 25 ล้านคน ที่มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.นี้ จึงขอเสนอนโยบายเร่งด่วน คือ 1.การคุ้มครองสิทธิ์การเป็นมารดา แม่และเด็กต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้แรงงานหญิงมีสิทธิในการลาคลอดได้ไม่น้อยกว่า 120 วัน และได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน 2.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ผู้หญิงต้องเข้าถึงการบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรเสริมสร้างพลังผู้หญิงทุกช่วงวัย 4. การเสริมสร้างพลังและปกป้องเด็กผู้หญิงจากการค้ามนุษย์และถูกแสวงหาประโยชน์ทางการผิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ 5. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของหญิงไทยที่ทำงานและแต่งงานในต่างประเทศ 7. ขอให้รัฐมีมาตรการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในเรื่องสิทธิ์ชุมชนและที่อยู่อาศัย8.ออกมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในทุกระดับ 9.จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดตั้งกองทุนผู้หญิงให้องค์กรพัฒนาเอกชนในลักษณะเงินให้เปล่าที่มีระบบการตรวจสอบ


ด้านนายอุตตม กล่าวว่า วันนี้สังคมต้องมาร่วมกันสร้างความเท่าเทียมให้สตรี เหมือนพรรคพลังประชารัฐที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เห็นได้จากนโยบายของพรรคที่ส่งเสริมสตรี พรรคพลังประชารัฐมีนโยบาย ประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ดังนั้นการสร้างคนต้องสร้างทั้ง 2 เพศ ทั้งหญิงและชาย ให้สังคมมีความเข้มแข็ง เพราะถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เราจึงให้ความสำคัญกับคนก่อน ซึ่งสิ่งที่เครือข่ายสตรีเสนอมาพรรคเห็นด้วย เช่น เรื่องสุขภาพของสตรีที่เสนอมา พรรคมีนโยบายด้านนี้อยู่คือ หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เพื่อสร้างสถานพยาบาลให้เข้าถึงทุกพื้นที่ กรณีแม่วัยใส เราก็มีนโยบายที่ประกาศไปคือ มารดาประชารัฐ ที่ดูแลแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึง 6 ปี แม้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าบรรเทาปัญหาได้

นายอุตตม กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายการสร้างโอกาสเข้าถึงอาชีพ พรรคมีนโยบายสตาร์ทอัพ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ มีการส่งเสริมทักษะ และตั้งกองทุนสตาร์ทอัพ และการสร้างโรงเรียนผู้สูงวัย ไม่ให้รู้สึกหว้าเหว่ หางานที่เหมาะสม และมีผู้ดูแล ส่วนเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิง การค้ามนุษย์ และการล่วงละเมิดทางเพศ พรรคให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางจึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น หากเกิดเหตุร้ายสามารถกดแล้วเชื่อมไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องจริงทั่วพื้นที่ เพื่อป้องกันการก่อเหตุ ขณะที่การศึกษา ไทยต้องยกระดับ การค้ามนุษย์ การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ต้องถูกบรรจุลงไปในหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้น่ารังเกียจและเลวร้าย