ด่วน! ศาล รธน.มีมติยุบ ทษช. (คลิป)

2019-03-07 15:50:00

ด่วน! ศาล รธน.มีมติยุบ ทษช. (คลิป)

Advertisement

ด่วน! ศาล รธน.มีมติยุบ ทษช. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี ห้ามไปจดทะเบียนพรรค เป็นกรรมการบริหารพรรค หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มี.ค. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ระบุว่า พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ ม.จ.ควรดำรงฐานะอยู่เหนือการเมือง การกระทำของ ทษช. ในการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่ต้องอยู่เหนือการเมือง และดำรงความเป็นกลางทางการเมือง อันเป็นจุดประสงค์เริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลง เข้าลักษณะการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรค 1 (2) จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคที่ถูกร้องตามมาตรา 92 วรรค 2 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560


สำหรับประเด็นการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ยังไม่ถึงขนาดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ยังมีความเคารพ เห็นสมควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ผู้เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคห้ามไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ หรือเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค หรือ มีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรค

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติเป็นเอกฉันท์ ส่วนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี มีมติ 6 ต่อ 3 และห้ามกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมือง มีมติเป็นเอกฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยประมาณ 40 นาที