"เขื่อนลำปาว" ส่อวิกฤติ! คาดมีน้ำใช้ถึง มิ.ย.นี้

2019-03-07 11:37:01

"เขื่อนลำปาว" ส่อวิกฤติ! คาดมีน้ำใช้ถึง มิ.ย.นี้

Advertisement

เขื่อนลำปาวเปิดแผนจัดการน้ำ เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดคาดมีน้ำใช้ถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น ย้ำ!ระวังความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ความแห้งแล้ง ล่าสุดปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงร้อยละ 39

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.จากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พบว่าภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในเขื่อนลดลงต่อเนื่องล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 773 ล้าน ลบ.ม.จากปริมาณกักเก็บที่ 2,450 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 39

นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าปริมาณน้ำที่ลดลงนั้น ขณะนี้น้ำที่ใช้การได้มีเพียง 673 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 34 ซึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน 314,300 ไร่ครอบคลุม 30,000 ครัวเรือน และจะส่งน้ำเข้าอ่างห้วยสีทนเพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้แผ่นการจัดการน้ำเขื่อนลำปาวจะส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและลำน้ำธรรมชาติประมาณวันละ 5.78 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งจะส่งลงลำชีวันละ 2.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ได้รับประโยชน์ ส่วนอีกกว่า 3 ล้าน ลบ.ม.จะอยู่ในเขตชลประทาน 5 อำเภอของกาฬสินธุ์ คือ อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.ร่องคำ ซึ่งจะแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ 3 ส่วนคือ น้ำให้ประชาชนอุปโภคบริโภค 2.เป็นน้ำทางการเกษตร 3.เป็นน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และอีก 1 ส่วนคือน้ำที่จะรักษาระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และผลจากปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ จะทำให้น้ำมีพอใช้ถึงเดือน มิ.ย.นี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยกันประหยัดน้ำด้วย