ผบ.ทบ.นำทหารปฏิญาณหนุนรัฐบาลจงรักภักดีมีธรรมาภิบาล

2019-03-07 11:25:10

ผบ.ทบ.นำทหารปฏิญาณหนุนรัฐบาลจงรักภักดีมีธรรมาภิบาล

Advertisement

ผบ.ทบ.ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกว่า 800 นาย นำกำลังพลกล่าวปฏิญาณตน จักรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดี และมีธรรมาภิบาล

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มี.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 2/2562 วาระพิเศษ โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพล พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงทั่วประเทศกว่า 800 นาย เข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าห้องประชุม ผบ.ทบ. นำกำลังพลทั้งหมดคุกเข่ากล่าวปฏิญาณตนบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าหอประชุมกิตติขจร ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” จำนวน 3 ครั้ง


จากนั้นได้ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนตามว่า “ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดี และมีธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวด้วยความเมตตาและเป็นธรรม” จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันทำความเคารพถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จำนวน3 ครั้งก่อนจะแยกย้ายเข้าหอประชุมกิตติขจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับพ.ท.ปกิจ ผลฟัก รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ในฐานะผบ.ร้อย.รส.กกล.รส.จ.ปราจีนบุรี พร้อมกล่าวชื่นชมตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมที่มีความอดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีจากการถูกยั่วยุและหมิ่นประมาทขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสถานการณ์นี้เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วก่อนจะมีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ว่าทหารจะยืนอยู่ตรงไหน เราทำหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้ดูแลความสงบเรียบร้อย ตนได้พูดล่วงหน้าก่อนหน้านี้ไว้หลายครั้ง ครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเพียงงานเดียวเท่านั้นที่ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมและเข้าไปอยู่กับประชาชน โอกาสที่ทหารจะสัมผัสกับประชาชนด้วยหน้าที่แล้วน้อยมาก ทหารจะสัมผัสกับประชาชนก็ต่อเมื่อประชาชนเดือดร้อน มีภัยพิบัติ บ้านเมืองมีศึกสงครามนั้นคือหน้าที่หลักของทหาร ในห้วงที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเลือกตั้ง ทหารต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความอดทน อดกลั้น เป็นกลาง ดำเนินทุกอย่างตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปฏิบัติหน้าที่ของพ.ท.ปกิจนั้น ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง เรามีสมบัติผู้ดี ถูกฝึกอบรมสั่งสอนมาเป็นหนึ่งเดียวกัน อยู่ในเบ้าหลอมเดียวกัน จากนี้ไปยิ่งต้องมีความระมัดระวัง ที่สำคัญเราต้องรักษาเกียรติความเป็นทหารอาชีพของเราไว้ให้ดี เมื่อใดที่เราแตกกัน ไม่รัก ไม่สามัคคีกัน ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ และคงจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก ก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ให้ประชาชนเห็นว่าเราเป็นทหารอาชีพ เรามีความอดทนอดกลั้น


ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผบ.ทบ.นำกำลังพลที่คุมกำลังรบมาปฏิญาณตนก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วาระพิเศษ ภายหลังจากที่มีการโจมตีกองทัพในช่วงระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมือง รวมทั้งมีการหมิ่นเกียรติของทหาร