“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด กกต.ดูเลือกตั้ง ตปท.

2019-03-07 11:05:35

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.เอาผิด กกต.ดูเลือกตั้ง ตปท.

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด 7 กกต.ใช้งบประมาณ 12 ล้าน ไปดูงานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ เพราะ กกต.ทั้ง 7 คนอ้างว่าติดภารกิจเดินทางไปดูงานการใช้สิทธิเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศ หรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเวลาไล่เลี่ยกันระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-10 มี.ค.นี้ โดยที่การจัดการเลือกตั้งภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ กกต. ต้องเร่งตรวจสอบ และวินิจฉัยคงค้างอีกมากมาย อาทิ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดกฎหมายเลือกตั้ง ผิดกฎหมายพรรคการเมืองมากมายในขณะนี้

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ข้ออ้างที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กกต.แถลงไม่มีน้ำหนักเหตุผลและฟังไม่ขึ้น เนื่องจากอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง ณ ประเทศต่างเป็นหน้าที่ของสถานทูตในแต่ละประเทศสามารถทำได้ตามที่ กกต.มอบอำนาจให้ได้อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นอย่างใด ๆ ที่ กกต.ต้องไปติดตาม ตรวจสอบ ไม่เช่นนั้น กกต.ก็ต้องเดินทางไปทั้ง 60 กว่าประเทศทั่วโลกเพื่อไปติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งของแต่ละประเทศกระนั้นหรือ และเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. ไปทำหน้าที่แทนจะไม่ดีกว่าหรือ และเหตุใดต้องไปกันแบบแพ็คคู่ในประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น อังกฤษ อเมริกา เยอรมนี สวิตเวอร์แลนด์ และสิงค์โปร์ ส่วนประเทศอื่น ๆ เช่น ลาว กัมพูชา ซูดาน ที่ไม่ไปเพราะไม่มีความสำคัญหรืออย่างไรและที่สำคัญทำไมต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนมากถึง 12 ล้านบาท จนถูกสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในขณะนี้

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า การกระทำของ 7 กกต.ดังกล่าวอาจเข้าข่าย “การทุจริตต่อหน้าที่” ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมหลายข้อ อาทิ ข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 17 ของมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงไม่อาจนิ่งดูดายหรือปล่อยให้ กกต.กระทำการดังกล่าวอย่างย่ามใจได้ จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและเผาผิดตามมาตรา 28(1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 และมาตรา 87 แห่งพรป.ป.ป.ช.2561 ต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี