วันนี้มีอะไร: 8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women's Day)

2019-03-08 00:00:58

วันนี้มีอะไร: 8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women's Day)

Advertisement

วันสตรีสากล (International Women's Day)
"วันสตรีสากล" ตรงกับวันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี สืบเนื่องจากเป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณจากนายจ้าง ในปี พ.ศ. 2400 และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันในปี พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2451 ต่อมาในวันเดียวกันตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2453 และประกาศให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล"

ภาพ Shutterstock.com

137 ปีก่อน
พ.ศ. 2425
วันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

65 ปีก่อน
พ.ศ. 2497
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม สิริอายุ 73 ปี หลวงประดิษฐไพเราะเป็นนักดนตรีไทย และนักประพันธ์เพลงไทยเดิมระดับบรมครู มีผลงานการแต่งเพลงไว้มากกว่าร้อยเพลง อาทิ โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหมโรงปฐมดุสิต กราวรำเถา ฯลฯ ชีวประวัติของท่านเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง โหมโรง

57 ปีก่อน
พ.ศ. 2505
วันเกิด เป็นเอก รัตนเรือง ผู้กำกับโฆษณาและภาพยนตร์ชั้นนำของไทย มีผลงานที่เป็นที่จดจำอย่าง เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล, มนต์รักทรานซิสเตอร์, พลอย และภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ประชาธิป'ไทย Paradoxocracy12 ปีก่อน


พ.ศ. 2550
วันก่อตั้ง สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี7 ปีก่อน
พ.ศ.2555
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยรุนแรงขั้นสูงสุด สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง

5 ปีก่อน
พ.ศ. 2557
มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 370 ซึ่งมีผู้โดยสาร 239 คน หายสาบสูญเหนืออ่าวไทย ระหว่างทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปปักกิ่ง