อภ.นำเสนอสารสกัดกัญชางานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16

2019-03-06 18:40:06

อภ.นำเสนอสารสกัดกัญชางานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16

Advertisement

อภ.ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 เน้นนำเสนอความรู้การนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ. ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ อาคาร 10-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “องค์การเภสัชกรรม องค์กรหลักและผู้นำเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพร และสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์” โดยภายในบูธเน้นการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์กับบทบาทหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีการนำเสนอการปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน GAP สายพันธุ์กัญชาต่างๆ ทั้งสายพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์กัญชาไทย เป็นต้น และประโยชน์จากสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งในต่างประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว อาทิ ใช้บรรเทาอาการปวดจากโรคมะเร็ง ป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อเกร็งจากปลายปลอกประสาทอักเสบ ใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักในเด็ก รวมถึงมีการนำเสนอแผนการดำเนินงานการปลูกและผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 นำร่องศึกษาวิจัยพัฒนาการปลูกและสกัดในระดับห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 2 ศึกษาวิจัยพัฒนา สายพันธุ์ การปลูก และสกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และระยะที่ 3 การปลูกและผลิตสารสกัดกัญชาในระดับอุตสาหกรรม


นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมโดยจุดถ่ายรูปเชิง 3 มิติกับแปลงปลูกกัญชาทางการแพทย์ การร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “กัญชา : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย” ตลอดจนเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนาและผลิตสารสกัดจากสมุนไพร อื่นๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาพิเศษ