“อนาคตใหม่”ฟ้อง “ท่านใหม่-ทีนิวส์”กล่าวหาล้มล้างสถาบัน

2019-03-06 09:30:09

“อนาคตใหม่”ฟ้อง “ท่านใหม่-ทีนิวส์”กล่าวหาล้มล้างสถาบัน

Advertisement

“อนาคตใหม่”ฟ้องศาลดำเนินคดี “ท่านใหม่- T-news” กรณีกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรคมีนโยบายล้มล้างสถาบันฯ


เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 มี.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่าพรรคอนาคตใหม่ในฐานะโจทก์ที่ 1 และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะโจทก์ที่ 2 ได้ดำเนินการดังนี้  1.ยื่นฟ้องคดีอาญาตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 273(5) โดยมีจำเลยคือ ม.จ.จุลเจิม ยุคล จากกรณีโพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่และหัวหน้าพรรคมีนโยบายล้มล้างสถาบันฯ2.ยื่นฟ้องคดีอาญากรณีเว็บไซต์ในเครือ T-news กล่าวหาพรรคอนาคตใหม่และหัวหน้าพรรคมีนโยบายล้มล้างสถาบันฯ


น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธร  ไม่ประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งหมดในความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะเรายืนยันเสมอว่า พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ต้องบังคับใช้เกี่ยวกับการก่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเรื่องในทางเทคนิคเท่านั้น ไม่อาจนำมาใช้ควบคุมในทางเนื้อหาได้ ดังนั้นโจทก์ทั้งสองจึงฟ้องร้องในความผิดกฎหมายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานการใส่ร้ายผู้สมัครด้วยความเท็จ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561


น.ส.พรรณิการ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรไม่ประสงค์จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อมวลชนทั่วไปที่ติชม ตรวจสอบการทำงานโดยสุจริตบนพื้นฐานจรรยาบรรณสื่อ เพราะหน้าที่สื่อมวลชนคือการเป็นเสาหลักในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน องค์กร และผู้ใช้อำนาจรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยพรรคอนาคตใหม่ก็มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล(Open Data)ให้สาธารณชนร่วมกันตรวจสอบเช่นกัน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสที่สุด