อย. เผย 5 วันแจ้งครอบครองกัญชา 48 ราย

2019-03-05 23:25:53

อย. เผย 5 วันแจ้งครอบครองกัญชา 48 ราย

Advertisement

อย. เผยยอดโทรกัญชา 5 วัน สูงเฉียด 3,000 ราย แจ้งครอบครอง 48 ราย

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ​นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ โดยมียอดสะสมการโทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. 3 วันแรก จำนวน 1,926 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา จำนวน 11 ราย สำหรับวันที่ 4-5 มี.ค.2562 มีผู้สอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 460ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย 26 ราย และที่ Counter Service 29 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ และการนำเข้า เป็นต้น และมีผู้ครอบครองกัญชาเป็นผู้ป่วย 32 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพ 5 ราย

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า เนื่องจากการมาแจ้งครอบครองกัญชายังคงพบการแจ้งผิดที่ หรือเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถรับแจ้งตามกฎหมายได้ จึงขอย้ำให้ผู้แจ้งเตรียมความพร้อม ศึกษารายละเอียดก่อนแจ้ง สำหรับผู้ป่วย ต้องเตรียมบัตรประชาชน หนังสือรับรองของแพทย์ ซึ่งระบุโรคหรืออาการของโรคและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเอง ถ้ามีขนาดและจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำมาได้ สามารถใช้รูปถ่ายแทนได้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องเตรียมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ และกัญชาที่ครอบครองถ้ามีขนาดและจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำมาได้ สามารถใช้รูปถ่ายแทนได้เช่นกัน