“กองสลาก”เปลี่ยนวันรับสลากเร็วขึ้น

2019-03-05 18:50:56

“กองสลาก”เปลี่ยนวันรับสลากเร็วขึ้น

Advertisement

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปลี่ยนแปลงวันรับสลากของผู้จองล่วงหน้า จากเดิมรับตั้งแต่วันที่ 7และ 22 ของทุกงวด เปลี่ยนเป็นรับได้ตั้งแต่วันที่ 5 และ 20 ของทุกงวด เริ่มงวด 1 เม.ย. 2562 พร้อมปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้ 

จากกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 4 มี.ค. 2562 ระบุให้เปลี่ยนวันจ่ายสลากให้กับผู้ที่จองสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง จากเดิมกำหนดให้รับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 7และ 22 ของทุกงวด เปลี่ยนเป็นให้รับสลากจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 และ 20 ของทุกงวด ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป และกรณีสลากซื้อให้ผู้ที่ทำรายการจองล่วงหน้าสลากฯ ไปแล้ว สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้ โดยให้เริ่มทำรายการสั่งซื้อสลากตั้งแต่การจำหน่ายงวด 1 เม.ย. 2562 ในวันที่ 19 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มี.ค. พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความเป็นมาของประกาศดังกล่าวว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อให้การจำหน่ายสลากตามโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยในส่วนของการปรับวันจ่ายสลาก เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ได้รับสลากไปจำหน่ายเร็วขึ้น ส่วนการปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้นั้น เพื่อให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ฯ ที่มีความต้องการรับสลากไปจำหน่ายมากกว่า 5 เล่มสามารถดำเนินการได้ โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่ได้มีการร้องขออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเริ่มในการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป