นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ เม.ย.-ก.ค.

2019-03-05 16:10:45

นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ เม.ย.-ก.ค.

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคาร สถานที่ และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ระหว่าง เม.ย.-ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า สำหรับเรื่องแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายด้วยแล้ว โดยพระองค์ทรงปรุงแบบใหม่ทั้งหมดด้วยพระองค์เอง หลังจากรัฐบาลส่งไปทั้งหมด 9 แบบ ดังนั้นกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์ขออัญเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดิษฐานหรือประดับลงในสิ่งของใดก็ตามที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ขอให้แจ้งเรื่องขออนุญาตไปที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และการเชิญชวนแต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ซึ่งสปน.จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย ราคาเข็มละ 300 บาท โดยนำเงินรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อให้ประชาชนอัฐเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ขอเชิญชวนคนไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงคนไทยและสำนักงานไทยในต่างประเทศ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ค.นี้ ซึ่ง สปน.จัดทำเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ เพื่อจำหน่ายโดยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามกำลังทรัพย์ของประชาชน

นายกฯกล่าวด้วยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ซึ่งพระฉายาลักษณ์ได้พระราชทานแล้ว มี 3 แบบ อีกทั้งขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคาร สถานที่ และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความก้าวหน้า โดยทั้งหมดมีการประชุมคณะกรรมการของรัฐบาล และมีการประชุมซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาร่วมด้วย โดยได้นำผลการประชุมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายขึ้นไป ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงโปรดเกล้าฯลงมาในทุกขั้นตอนทุกเรื่อง ก็ขอให้ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย