“ศรีสุวรรณ”จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินปมคุณสมบัติ “บิ๊กตู่”

2019-03-05 13:55:01

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินปมคุณสมบัติ “บิ๊กตู่”

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอศาลปกครองวินิจฉัยคุณสมบัติ “บิ๊กตู่”

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อถกเถียงในสังคมไทยเป็นอย่างมาก หลังจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 นั้น นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จะมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 ให้การยกเว้นไว้แต่สำหรับตำแหน่งหัวหน้า คสช. ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย จะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98(15) บัญญัติห้ามไว้หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวมีพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นำคำร้องไปร้องเรียนต่อ กกต. ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหาข้อยุติแล้ว แต่กลไกของ กกต. อาจจะยังไม่ทันใจหรือมีข้อเคลือบแคลงสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียในขณะนี้เนื่องจาก กกต.ได้มีคำสั่งรับรองการเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้ว

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่า ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้ความจริงปรากฏและเป็นข้อยุติของปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ พล.อ.ประยุทธ์ได้โดยเร็ว คือ การร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 230 ประกอบมาตรา 231(2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 22 ประกอบมาตรา 23(2) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้นำความเสนอต่อศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วว่าคําสั่ง หรือการกระทําของ กกต.ที่ให้การรับรองพล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐฒนตรีแล้วนั้น เป็นการกระทำโดยชอบและคุณสมบัติพล.อ.ประยุทธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98(15) หรือไม่ โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพุธที่ 6 มี.ค.2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.