พบโบราณวัตถุชั้นใต้ดินวัดมหาธาตุ

2019-03-05 12:10:07

พบโบราณวัตถุชั้นใต้ดินวัดมหาธาตุ

Advertisement

ค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากในชั้นใต้ดินวัดมหาธาตุ จ.ชัยนาท เชื่อเป็นศูนย์กลางทางการค้าโบราณ สมัย พ.ศ. 1700 ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา


เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.พิพัฒน์ กระเจะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ขุดค้นชั้นดินโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ลึกลงไปกว่า 3.4 เมตร พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก โดยในชั้นดินที่ลึกประมาณ 50 ซม. พบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนและภาชนะท้องถิ่นเป็นจำนวนมากและเมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ 1.5 เมตร พบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนที่หนาแน่นกว่าปกติและเมื่อถึงความลึก 2 เมตร พบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ซ้องใต้


นอกจากนี้ ยังพบเครื่องปั้นดินเผาจากเตาบ้านบางปูน จ.สุพรรณบุรีเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงการค้าทั้งภายในรัฐและภายนอกรัฐ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โดยเชื่อว่าจากหลักฐานที่พบระบุได้ว่า เมืองแพรกศรีราชาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ระบุว่ามีเมืองแพรกเป็นเมืองสำคัญด้วย โดยจะนำโบราณวัตถุที่ขุดพบไปวิเคราะห์อย่างละเอียด และนำส่งมอบให้แก่กรมศิลปากร เพื่อเก็บรักษาต่อไป