อย.เจอปัญหาแจ้งกัญชาผิดที่เอกสารไม่ครบ

2019-03-04 16:55:13

อย.เจอปัญหาแจ้งกัญชาผิดที่เอกสารไม่ครบ

Advertisement

อย. เผยการรับแจ้งครอบครองกัญชา เจอปัญหาแจ้งผิดที่ เตรียมเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับแจ้งตามกฎหมายได้ ขอให้ผู้แจ้งเตรียมความพร้อม ศึกษารายละเอียด เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่เสียเวลา


เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่ อย.เปิดรับแจ้งการครอบครองกัญชา โดย กทม.แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ชั้น 2 อย. และต่างจังหวัด แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา จากการรับแจ้ง อย. ยังคงพบปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ผู้ป่วยหลายคนเสียเวลา เนื่องจากมาแจ้งผิดที่ เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด แต่มาแจ้งที่ อย. หรือเตรียมเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถรับแจ้งตามกฎหมายได้ จึงขอย้ำว่า สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ พร้อมและไปแจ้งการครอบครองกัญชาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดที่ท่านอยู่ แต่ถ้าอยู่ กทม. ให้มาที่ อย. และการมาแจ้งครอบครองของกลุ่มผู้ป่วย ต้องเตรียมหนังสือรับรองของแพทย์ ซึ่งระบุโรคหรืออาการของโรคและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกัญชาที่ใช้ในการรักษาตนเองด้วย เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ป่วย อนึ่ง การแจ้งการครอบครองกัญชา เป็นการดำเนินการตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2562 ขอให้แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการและเป็นประโยชน์ต่อผู้แจ้งเอง