จัดทำบัตรผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

2019-03-04 11:35:50

จัดทำบัตรผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

Advertisement

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำบัตรผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่าย แสดงตนเมื่อไปรับสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์


จากกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา โดยการจัดทำสลากรวมชุด 2 ใบ แบบคละเลข จัดสรรในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.ค. 2562 และได้มีการเชิญกลุ่มผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีความถี่ในการทำรายการ สม่ำเสมอ และเป็นผู้ที่รับสลากในพื้นที่ไปรษณีย์ในเขต กทม.และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 ราย มารับฟังรายละเอียดดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการเตรียมจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงตัวตนของผู้จำหน่ายสลากด้วยนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า ขณะนี้ สำนักงานได้จัดทำบัตรประจำตัว ให้กับผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่า 100,000 ราย เพื่อใช้ในการแสดงตนว่าเป็นผู้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ภายในบัตรจะระบุข้อมูล ชื่อ นามสกุล พร้อมรหัสคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าจะต้องแสดงบัตรให้เห็นขณะที่จำหน่ายสลาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อ และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบการจำหน่าย ตลอดจนใช้แสดงตนเมื่อไปรับสลาก ณ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วย


พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าวต่อว่า การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ค้าสลากรายย่อยเพื่อต้องการจัดระเบียบ และเก็บข้อมูลผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าให้ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามนโยบายสลากกินแบ่งรัฐบาล 4.0 โดยเมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว จะทราบข้อมูลการจำหน่ายสลากในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อ-ขายสลาก ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้า ในแต่ละงวด สถานที่จำหน่าย ตลอดจนตรวจสอบการขายเกินราคา เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการตัดสิทธิและยกเลิกการลงทะเบียน เป็นต้น โดยบัตรดังกล่าว จะมีอายุถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2562 หลังจากนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกบัตรใหม่ให้อีกครั้ง ซึ่งจะมีการเพิ่มภาพถ่ายเจ้าของบัตรและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกำหนดภายหลัง

“สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะส่งบัตรไปในกล่องสลาก สำหรับผู้ทำรายการจองสลากงวดวันที่ 16 มี.ค. 2562 ซึ่งจะรับสลากในวันที่ 5 มี.ค. 2562 อย่างไรก็ตาม บัตรผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า เป็นบัตรที่ใช้แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น ในส่วนของการทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าจะต้องใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย หรือใช้ user id เพื่อเข้าระบบผ่าน application กรุงไทย NEXT หรือใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำรายการที่สาขาตามปกติ”พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าว