4 วิธีตัดสินใจว่าคนคนนั้นไว้ใจได้หรือไม่

2017-07-06 06:35:18

4 วิธีตัดสินใจว่าคนคนนั้นไว้ใจได้หรือไม่

Advertisement


ภาพ OtmarW / Shutterstock.com


ครั้งแรกที่เราเจอใครสักคน แน่นอนว่าเรามักจะยังดูไม่ออกหรอกว่าคนไหนที่สามารถไว้ใจได้บ้าง และก็คนไหนที่จะซื่อสัตย์กับเราไปจนชั่วชีวิต เราเลยมีเคล็ดลับ 4 วิธีง่ายๆ ที่ใช้สังเกตว่าคนๆ นั้นสามารถไว้ใจได้หรือไม่ มาแนะนำกัน
1. สังเกตคนจากหลากมุมมองหลายสถานการณ์เพราะการกระทำครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เราตัดสินใครได้ เราจึงไม่สามารถที่จะมองคนๆ นึงจากการกระทำของเขาจากมุมเดียว หรือเพียงเหตุการณ์เดียว แต่เราควรดูการกระทำหลายๆ อย่างจากสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ กันเพื่อประกอบการพิจารณา
2. วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสื่อบุคลิก

ศึกษาตัวเขาจากการสังเกตวิธีการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ว่าเขามีท่าทางแบบไหนยิ้มแย้มพูดจายังไงและมีนั้นๆ ซึ่งจะสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาออกมาได้อย่างชัดเจนภาพ OtmarW / Shutterstock.com


3. ใช้เวลาในการค้นหา “ภาพรวม” ของบุคคลนั้น

การทำงาน การเที่ยว การเข้าร้านอาหาร หรืออื่นๆ สามารถที่จะบอกเราได้ว่า บุคคลนั้นมีนิสัยอย่างไรจากการกระทำหรือปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมากับผู้อื่น สิ่งที่แตกต่างจากวิธีที่ 2 ก็คือ เราต้องลองเข้าไปคลุกวงในอยู่ใกล้ชิดกับเขา เพราะบางครั้งการสังเกตอยู่ห่างๆ นั้นก็อาจไม่ชัดเจนเพียงพอ
4. พยายามเรียนรู้อดีตของเขาการเรียนรู้อดีตของคนๆ นั้นถือว่าเป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์ใครสักคนมาก เพราะจะทำให้เรารู้ว่าเขาเคยเจออะไรมาแล้วเขาจะนำผลกระทบที่เขาเจอมาทำกับเราหรือไม่ อย่างไรภาพ Nong Mars / Shutterstock.com