ผู้บริหาร “อสมท” แจงปมดีเบต ยัน! ไม่ได้ปลดพิธีกร

2019-03-03 12:37:34

ผู้บริหาร “อสมท” แจงปมดีเบต ยัน! ไม่ได้ปลดพิธีกร

Advertisement

ผู้บริหาร “อสมท” ยืนยันไม่เคยมีคำสั่งปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง แจงเปลี่ยนพิธีกรให้เหมาะกับเนื้อหา ย้ำให้อิสระทีมข่าว ไม่มีการแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใด

จากกรณีมีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีคำสั่งให้นางอรวรรณ ชูดี ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์รายการข่าว สำนักข่าวไทย อสมท ยุติการทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการดีเบต “ศึกเลือกตั้ง 62” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ที่ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD โดยระบุว่า มีการทำหน้าที่ในลักษณะชี้นำให้โจมตีรัฐบาลนั้น

ล่าสุดนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ.อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวการปลดพิธีกร รายการดังกล่าวว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงใคร่ขอเรียนดังนี้
1) อสมท มีการทำโครงการรายการสดดีเบต 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 21,28 ก.พ. และ7,14 มี.ค.2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดยในวันที่ 21ก.พ. หัวข้อ “ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง” วันที่ 28 ก.พ. หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่” วันที่ 7 มี.ค. หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง...เรื่องจริง” วันที่ 14 มี.ค. หัวข้อ “ประเทศไทย...หลังเลือกตั้ง”

2) หลังจากการจัดรายการดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุดที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง “สวัสดิการแห่งรัฐ” ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือ และปรึกษาว่า ในรายการ ดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจ มาสลับกับพิธีกรเดิมบ้าง เพื่อสร้างความหลากหลายของรายการให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชม และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. เพื่อจะได้สร้างรายการให้น่าสนใจ ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มี.ค. รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนถึงการนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกร2 คนเช่นเดิม3) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ อสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของ อสมท จึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว โดยไม่ก้าวล่วงหรือ แทรกแซงแต่อย่างใด

ในนามของฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า มิเคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงดำเนินการจัดรายการได้ตามปกติ ใน อสมท ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิม

จึงขอเรียนชี้แจงในความคลาดเคลื่อนของการสื่อความและขอน้อมรับความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ อสมท จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า