วันนี้มีอะไร: 4 มีนาคม วันปะการัง

2019-03-04 00:00:35

วันนี้มีอะไร: 4 มีนาคม  วันปะการัง

Advertisement

วันปะการัง
วันปะการัง เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2539 ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญกับ ปะการัง ที่มีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลมีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลเป็นอย่างมาก และได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยป้องกันแนวปาการังขึ้นในปี 2000 ที่เกาะชิระโฮะ เมืองอิชิกากิ จังหวัดโอกินาวา นอกจากนั้นในวันนี้ในแดนปลาดิบยังมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทางทะเลอีกด้วย

ข้อมูล www.marumura.com
ภาพ Shutterstock.com


230 ปีก่อน


พ.ศ. 2332
สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดย 2 ใน 3 ของมลรัฐทั้งหมดได้ให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้


112 ปีก่อน
พ.ศ. 2450
มีประกาศกระทรวงวังว่ารัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้เรียกนามพระที่นั่งที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า “พระที่นั่งอนันตสมาคม” คงตามนามเดิมของพระที่นั่งซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงเคยสร้างไว้ในพระบรมมหาราชวัง

70 ปีก่อน
พ.ศ. 2492
เวลา 3.00 น. เกิดเหตุการณ์สังหาร 4 อดีตรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายจำลอง ดาวเรือง, นายถวิล อุดล, นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ และ ดร.ทองเปลว ชลภูมิ ซึ่งทั้งหมดเป็นอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองในสังกัดของนายปรีดี พนมยงค์ และนายเตียง ศิริขันธ์ ที่ถนนพหลโยธิน ก.ม.ที่ 11 โดยทั้งหมดถูกยิงเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยบนรถขนนักโทษของตำรวจ แต่ทางตำรวจแถลงว่าเกิดจากการปะทะกับโจรมลายูที่จะมาชิงตัวนักโทษ


ภาพ @louisscott37 ปีก่อน
พ.ศ. 2525
วันเกิด หลุยส์ สก๊อต อดีตสมาชิก "แร็พเตอร์" คู่ดูโอที่ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะหันมาทุ่มเทให้กับงานแสดง


ภาพ @tanont916

23 ปีก่อน
พ.ศ. 2539
วันเกิด ธนนท์ จำเริญ หรือ นนท์ ผู้ชนะจากรายการ เดอะวอยซ์ไทยแลนด์

7 ปีก่อน
พ.ศ. 2555
จากรายงานของนีลเซน ซาวนด์สแกนในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ยอดจำหน่ายแผ่นเสียงเพิ่มขึ้นถึง 36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น