วันนี้มีอะไร: 3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

2019-03-03 00:00:36

วันนี้มีอะไร: 3 มีนาคม  วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

Advertisement

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)
วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2516 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 178 ประเทศ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ

ภาพ Shutterstock.com

136 ปีก่อน
พ.ศ. 2426
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2425 พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล "จักรพงษ์"

81 ปีก่อน
พ.ศ. 2481
ค้นพบน้ำมันดิบในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ภาพ Foo Fighters

24 ปีก่อน
พ.ศ. 2538 วงฟูไฟเตอร์ส (Foo Fighters) ที่นำทีมโดย เดฟ โกรล อดีตสมาชิกวงเนอร์วานา (Nirvana) ประเดิมแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตการกุศลในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน


ภาพ Shutterstock.com19 ปีก่อน
พ.ศ. 2543 ทอม โจนส์ คว้ารางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมจากงานบริตอวอร์ดส