“จตุพร”ชี้คลอด ก.ม.ไซเบอร์สะท้อนเผด็จการรัฐสภา

2019-03-01 13:15:30

“จตุพร”ชี้คลอด ก.ม.ไซเบอร์สะท้อนเผด็จการรัฐสภา

Advertisement

“จตุพร” ชี้ สนช.ผ่านกฎหมายไซเบอร์โดยไม่มีเสียงค้าน สะท้อนเผด็จการรัฐสภาไม่ฟังเสียงประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมายไซเบอร์โดยไม่มีเสียงคัดค้านจากสมาชิกแม้แต่เสียงเดียวว่า ส่วนตัวอยากถามกลับว่า นี่คือเผด็จการอะไร และเป็นการสะท้อนอย่างชัดเจนว่า เผด็จการที่มาจากการยึดอำนาจมักจะมีการกล่าวอ้างในห่วงเวลาที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและเผด็จการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ เหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ได้มาจากประชาชนดังนั้นจึงไม่ฟังเสียงสะท้อนความจริงความเดือดร้อนจากประชาชน อีกทั้งคำว่าเผด็จการรัฐสภาถูกบัญญัติขึ้นโดยฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้ง แต่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ไซเบอร์ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งกว่า เผด็จการรัฐสภา คือเผด็จการทหาร ซึ่งปกครองประเทศมากกว่า 5 ปีแม้กระทั่งขณะที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็ยังคงทำหน้าที่และผ่านกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว ดังนั้นเราทุกคนจะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้งให้ได้เพราะการเลือกตั้งจะทำให้ มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสมอ ซึ่งต่างจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมีเพียงฝ่ายเดียวคือฝ่ายเผด็จการและฝ่ายผู้แต่งตั้งหรือ ผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือหัวหน้า คสช.