วันนี้มีอะไร: 1 มีนาคม วันตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง (Self-injury Awareness Day)

2019-03-01 00:00:45

วันนี้มีอะไร: 1 มีนาคม วันตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง (Self-injury Awareness Day)

Advertisement

วันตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง (Self-injury Awareness Day)
วันตระหนักรู้เกี่ยวกับการทำร้ายตนเองนั้นเกิดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการทำร้ายตัวเองของผู้คนที่มีต่อสังคมโดยรวม โดยในหลากองค์กรหลายพื้นที่ทั่วโลกจะมีจัดกิจกรรมให้ผู้ที่เคยทำร้ายตัวเองมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทาน ขณะที่คนบางส่วนก็จะติดริบบิ้นสีส้มเป็นสัญลักษณ์แทนถึงวันนี้

ภาพ Shutterstock.com
ภาพ Shutterstock.com

112 ปีก่อน


พ.ศ. 2450
รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี


87 ปีก่อน
พ.ศ. 2475
วันเกิด สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง เจ้าของนามปากกา “สุวรรณี สุคนธา” นักเขียนที่มีชื่อเสียง และผลงานเขียนชั้นเยี่ยมมากมาย อาทิ "เขาชื่อกานต์" ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การ ส.ป.อ. พ.ศ. 2519, พระจันทร์สีน้ำเงิน ได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมปี 2524 , "สร้อยแสงแดง" ที่ได้รับรางวัลชมเชยนิยายเยาวชนปี 2540

49 ปีก่อน
พ.ศ. 2513
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระเพชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) เจ้าราชบุตรแห่งนครลำปาง ที่วัดเทพศิรินทราวาส17 ปีก่อน


พ.ศ. 2545
ปฏิบัติการแอนาคอนดาของสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นขึ้นในตะวันออกของอัฟกานิสถาน