“โซลาร์ฟาร์ม” จีนแห่งใหม่ในรูปทรง “แพนด้า”

2017-07-05 06:35:52

“โซลาร์ฟาร์ม” จีนแห่งใหม่ในรูปทรง “แพนด้า”

Advertisement


หลังจากที่บริษัทแพนด้ากรีนเอเนอร์จีได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นในจีน ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี ตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปีนี้ โซลาร์ฟาร์มแห่งใหม่ของแดนมังกรก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์ และน่าจะได้รับตำแหน่งโรงไฟฟ้าที่น่ารักที่สุดในโลกไปครอง ด้วยการตกแต่งพื้นที่ราว 1,500 เอเคอร์ให้ออกมามีรูปทรงคล้ายกับสมบัติแห่งชาติของจีน นั่นคือ หมีแพนด้า นั่นเอง และเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นดังที่ตั้งใจ จึงต้องมีการจัดการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีสีที่สอดผสานประกอบกันออกมากลายเป็นหมีแพนด้าได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานแห่งนี้จะผลิตพลังงานได้ถึง 100 เมกะวัตต์ ขณะที่ทางบริษัทแพนด้ากรีนเอเนอร์จีหวังว่าภายใน 25 ปีข้างหน้าสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ของพวกเขาจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 2.74 ล้านตัน