'ศรีสุวรรณ' ร้อง ป.ป.ช.ฟัน ครม.ปม 'หอชมเมือง'

2017-07-02 16:25:26

'ศรีสุวรรณ' ร้อง ป.ป.ช.ฟัน ครม.ปม 'หอชมเมือง'

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า จะไปยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 3 ก.ค. เพื่อตรวจสอบและเอาผิด ครม. กรณีอนุญาตให้มูลนิธิของเอกชนได้สิทธิในการเช่าใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร 30 ปี บนที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียน กท.3275 เขตคลองสาน กทม. เนื้อที่ 4-2-34 ไร่ มูลค่าของโครงการ 4,600 ล้านบาท โดยไม่เปิดให้มีการประมูลเป็นการทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ และละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 มาตรา 27 ประกอบมาตรา 63 ด้วยหรือไม่