หมายเหตุสถานการณ์: ปิดทางลง ส.ส.แต่ไม่ปิดทางเป็น นรม.!!

2017-07-03 06:15:00

หมายเหตุสถานการณ์: ปิดทางลง ส.ส.แต่ไม่ปิดทางเป็น นรม.!!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 263 วรรคเจ็ด ระบุว่า

        "เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้"

       มาตรานี้วรรคนี้นี่แหละที่เป็นปฐมเหตุที่ว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ คสช.จะลงสมัคร ส.ส.จะต้องลาออกภายในวันที่ 6 ก.ค.2560 หรือ “ภายในเก้าสิบวัน” นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ(2560) นี้

      ถูกต้องครับรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้เมื่อ 6 เม.ย.2560

       อ่านแค่มาตรา 263 วรรคเจ็ด อาจจะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้ง ต้องไปอ่านต่อที่มาตรา 264, 265 และ 267 ด้วย ซึ่งสาระสำคัญที่ผูกโยงกับมาตรา 263 ก็คือ หากรัฐมนตรี, คสช.และ สปท.ที่จะลงสมัคร ส.ส.ในครั้งหน้าต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน 90 วันดังว่าด้วย

       หยิบมาเฉพาะมาตรา 264 วรรคสี่บัญญัติว่า

      “ให้นำความในมาตรา 263 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม”

      ครับผมนั่งอ่านทบทวน 2-3 รอบก็ชัดเจนว่า..หาก พล.อ.ประยุทธ์ “สุนทรตู่” ของผมจะลงสมัคร ส.ส.ต้องลาออกจาก (นายก) รัฐมนตรีภายใน 2-3 วันนี้จริงๆ..ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น 

       ต้องให้เครดิตคุณไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่หยิบมาตรา 263 ขึ้นมาพูดให้ความชัดเจน  จน นสพ.ไทยโพสต์ฉบับเช้าวันอาทิตย์ (2 ก.ค.) พาดหัวตัวเป้งว่า “ปิดประตูบิ๊กตู่ลง ส.ส.-รธน.ระบุชัดต้องออกก่อน 6 ก.ค.

        อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ได้ลงสมัคร ส.ส.รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามการเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าคนจะเป็นนายกฯ ได้ต้องเป็น ส.ส.ดังนั้นคนไม่เป็น ส.ส.ก็เป็นนายกฯ ได้ถ้าสมาชิกรัฐสภา (ส.ว.-ส.ส.) เขาเลือก ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามหาก พล.อ.ประยุทธ์ จะไปตั้งพรรคการเมือง...ทุกอย่างอยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะลิขิตชีวิตตัวเอง

          ประเด็นที่น่าจับตามองตอนนี้ก็คือ...ภายใน 2-3 วันนี้ (ก่อน 6 ก.ค.) จะมีใครในรัฐบาลและคสช.ลาออกจากตำแหน่งบ้างหรือไม่  หากลาออกก็เป็นไปได้สูงว่า อาจจะลาออกเพื่อเตรียมตัวลง ส.ส.หรือแม้กระทั่งเพื่อเตรียมการตั้งพรรคการเมืองสนับสนุน ”บิ๊กตู่”

          สรุป ณ บรรทัดนี้ก็ต้องบอกว่า..พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ลาออกเพื่อไปลง ส.ส.ล้านเปอร์เซ็นต์  ดังนั้นทั้ง นปช., พรรคเพื่อไทย และใครต่อใครที่ยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้ “บิ๊กตู่” ลงสมัคร ส.ส.ทั้งด้วยหวังดีอย่างจริงใจและหวังดีประสงค์ร้ายคงต้องผิดหวังไปตามๆ กัน เหลือกรณีเดียวที่จะยุยงส่งเสริมให้ ”บิ๊กตู่” คิดหนักได้ก็คือ..การตั้งพรรคการเมือง...

           แต่ก็นั่นแหละ..จะเป็นไปได้หรือตั้งพรรคการเมืองแล้วตัวเองไม่ได้ลง ส.ส...เมื่อไม่ลง ส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง ?  ส่วนใครจะตั้งขึ้นมาสนับสนุนนั้นเป็นอีกประเด็น!!

           มองภาพรวมแล้วเส้นทางการเป็นนายกฯ รอบสองของ ”บิ๊กตู่” หลังเลือกตั้งทั่วไปก็ใช่ว่าจะง่ายดาย แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะยากเกินความสามารถ ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเข้ามาสืบสานเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกระยะหนึ่ง       

            ข้อสำคัญอย่าเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มไปซะก่อนก็แล้วกัน..55