เหนือวิกฤต PM 2.5 เกินมาตรฐาน 8 จังหวัด

2019-02-12 12:25:14

เหนือวิกฤต PM 2.5 เกินมาตรฐาน 8 จังหวัด

Advertisement

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ PM2.5 ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐาน 8 จังหวัด แพร่สูงสุด 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) มีค่าฝุ่นละออง 15-40 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 28 - 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐาน 13 จุดใน 8 จังหวัด 1.บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 2. ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 3.ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 4. ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 5.ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 6. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 7. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 8. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 9. ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 10. ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 11. ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 12. ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 13. ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ จ.แพร่ 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 44 - 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานดังนี้ 1.ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 2. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 3. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 4.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง 5. ต.นาจักร อ.เมือง แพร่


สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจพบฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 36 - 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น