เที่ยว "ถ้ำจังโหลน" สงขลา ชมความงามหินงอกหินย้อย

2019-02-11 11:35:00

เที่ยว "ถ้ำจังโหลน" สงขลา ชมความงามหินงอกหินย้อย

Advertisement

ที่บ้านจังโหลน หมู่ 11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มตัวแล้ว  โดยมีกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังโหลน และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ช่วยกันพัฒนา "ถ้ำเขาจังโหลน" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ผู้ใหญ่อนุ เล่าให้ฟังว่า ถ้ำเขาจังโหลนนี้มีอายุนานนับหลายร้อยปี มีถ้ำภายในกว่า 10 ถ้ำ มีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ซึ่งวันนี้จะนำชมถ้ำหน้าพระ ซึ่งภายในมีห้องโถงกว้างในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ระหว่างถ้ำหน้าพระมีถ้ำต่างๆ อยู่รอบ ถ้ำที่ 1 ถ้ำสะท้อน ซึ่งชื่อสะท้อน หมายถึง แสงแดดสามารถสาดส่องเข้ามาในถ้ำได้ ทำให้มองเห็นหินงอกหินย้อย ซึ่งมีความสวยงามมาก อยากให้ทุกท่านมาชมด้วยตนเอง

ถ้ำที่ 2 ถ้ำท้ายช้าง เป็นหินงอกหินย้อยแบบโขลงช้าง จะมองเห็นช่วงท้ายช้างอยู่เป็นโขลงซึ่งสวยงามสะดุดตาเวลาแสงส่องลงมา ถ้ำที่ 3 คือ ถ้ำประตูชัย สามารถเดินลอดทะลุไปได้หลายถ้ำ 
เมื่อเดินสำรวจภายในถึงส่วนที่ลึกลงไปจากปากถ้ำ เข้าไปยังจุดที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากพื้นถ้ำ จุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนน้อยที่เคยได้มาสัมผัส เพราะต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้ามากว่า 1 ชั่วโมง ลัดเลาะไปตามพื้นที่ถ้ำและโขดหินน้อยใหญ่  ซึ่งระหว่างทางมีทั้งหินงอกหินย้อยและถ้ำน้อยใหญ่ที่สามารถเดินสำรวจได้อีกมากมาย  

ทั้งนี้ ในวันเสาร์และอาทิตย์บริเวณสวนยางลานหน้าปากถ้ำยังมีตลาดนัดชุมชนที่คนในชุมชนนำสินค้าอาหารมาคอยจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย ซึ่งแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมถ้ำเขาจังโหลนเป็นจำนวนมากผู้ใหญ่บ้านอนุ จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศ เที่ยวชมความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ณ ถ้ำเขาจังโหลน ซึ่งทางกลุ่มฯ คณะกรรมการ ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อความสะดวกผู้ที่จะมาเที่ยวเขาจังโหลนไว้อย่างพร้อมเพรียง โดยสามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-2798-0874 หรือประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังโหลนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-3651-7946