เปิดเอกสาร “ทูลกระหม่อม”ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

2019-02-08 17:00:50

เปิดเอกสาร “ทูลกระหม่อม”ลาออกจากฐานันดรศักดิ์

Advertisement

เปิดราชกิจจานุเบกษาประวัติศาสตร์ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2515

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ตอนหนึ่งว่า ได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว ดิฉันจึงขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชนภายใต้รัฐธรรมนูญกฏหมาย ยินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลาออกจากฐานันดรศักดิ์นั้น เมื่อ 25 ก.ค. 2515 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 1-2 เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ระบุว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้ จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคม ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค.2515 จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ