ฝุ่นพิษลดทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2019-02-06 11:20:25

ฝุ่นพิษลดทุกพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

Advertisement

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2. ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ระบุว่า ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ลดลงจากเมื่อวันที่ 5 ก.พ. เกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ สำหรับการการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ครม.มีมติรับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน กทม.และปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ 2. กทม. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งทุกวัน ทุกเขต ตลอดทั้งสัปดาห์ 3.กรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม. ทุกวัน 4.บริษัท ปตท. และ บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันดีเซล ยูโร 5 ลิตรละ 1 บาท ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2562 จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันที่ 7 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้