ชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้เจ้า-บรรพบุรุษ

2019-02-04 10:40:27

ชาวไทยเชื้อสายจีนไหว้เจ้า-บรรพบุรุษ

Advertisement

บรรยากาศตรุษจีนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องเซ่นไหว้เจ้า บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมขอพรให้มีโชคลาภเกิดความสงบสุขขึ้น

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันไหว้เจ้าและบรรพบุรุษของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำเครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ผลไม้ และดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้พระ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยเป็นการไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าในช่วงเช้า หลังจากนั้นจะกลับไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงสายที่บ้าน


ส่วนช่วงกลางคืนซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและเตรียมต้อนรับปีใหม่วันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน มีการจุดธูปเทียนขนาดใหญ่ที่ วัดโพธิ์สัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง เพื่อรอรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” ที่ชาวจีนเคารพนับถือเพื่อให้เกิดโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวยแก่ผู้บูชาตลอดทั้งปี  โดยตั้งแต่ช่วงเช้าชาวไทยเชื้อสายจีนได้นำเครื่องเซ่นไหว้ออกมาประกอบพิธีไหว้เจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งขอให้เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการจุดประทัดเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในวันปีใหม่จีน


ทั้งนี้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมามีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยจีนและชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างกลมกลืน


อ.เบตง มีมัสยิด 32 แห่ง วัดในพุทธศาสนา 6 วัด สำนักสงฆ์ 7 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง และมีมูลนิธิสมาคมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 6 แห่ง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนได้รับการกล่าวขานว่า เบตง คือ ต้นแบบเมืองสมานฉันท์ ที่กลายเป็นจุดแข็งหลอมรวมเมืองให้คงมั่นดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยว พักผ่อน และศึกษาเรียนรู้วิถีเบตง อย่างต่อเนื่องนั้นเอง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง