ความหมายมงคล “ของไหว้ตรุษจีน”

2019-02-03 23:55:59

ความหมายมงคล “ของไหว้ตรุษจีน”

Advertisement

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกหลานชาวจีนต้องยึดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน นั่นก็คือ การไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ โดยในวันสำคัญวันนี้จะมีการเตรียมอาหาร ของไหว้ตรุษจีนที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเมนูล้วนยึดถือปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมา อาหารแต่ละอย่างล้วนมีความหมายที่เป็นมงคลในตัวเองทั้งสิ้น อาทิ

ไก่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า โดยไก่นั้นจะต้องยังมีหัว หาง และเท้าอยู่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

หมู หมายถึง ความมั่งคั่งด้วยความอ้วนของหมู สะท้อนถึงความกินดี อยู่ดี
ปลาทั้งตัว หมายถึง ตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์

ปลาหมึกแห้ง หมายถึง เพื่อให้มีความรู้ เป็นการอวยพรให้เป็นบัณฑิต หรือเป็นผู้มีความรู้ส้ม เป็นผลไม้ที่ขาดไม่ได้ หมายถึง โชคลาภ วาสนา

กล้วย หมายถึง การดึงโชคลาภเข้าบ้าน ให้มีลูกมีหลานเต็มบ้าน

แอปเปิ้ล หมายถึง โชคดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงสาลี่ หมายถึง เงินทองไหลมาเทมา

เม็ดบัว หมายถึง การมีลูก หลานที่เป็นผู้ชาย

เกาลัด หมายถึง เงิน ทรัพย์สมบัติ

เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง หมายถึง การเต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุขสาหร่ายดำ หมายถึง ความร่ำรวย

หน่อไม้ หมายถึง คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข

เส้นหมี่ หมายถึง ชีวิตที่ยืนยาว ไม่นิยมตัดเมื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร

ขนมเข่ง หมายถึง ให้มีเพื่อนมากขนมเทียน หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งเรือง

ซาลาเปา หมายถึง ห่อโชค ห่อลาภ

ขนมสาลี่ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเฟื่องฟู

ขนมถ้วยฟู หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเฟื่องฟู