ความหมายมงคล “ของไหว้ตรุษจีน”

2019-02-03 23:55:59

ความหมายมงคล “ของไหว้ตรุษจีน”

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกหลานชาวจีนต้องยึดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน นั่นก็คือ การไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ โดยในวันสำคัญวันนี้จะมีการเตรียมอาหาร ของไหว้ตรุษจีนที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละเมนูล้วนยึดถือปฏิบัติตามประเพณีที่สืบทอดกันมา อาหารแต่ละอย่างล้วนมีความหมายที่เป็นมงคลในตัวเองทั้งสิ้น อาทิ

ไก่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า โดยไก่นั้นจะต้องยังมีหัว หาง และเท้าอยู่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

หมู หมายถึง ความมั่งคั่งด้วยความอ้วนของหมู สะท้อนถึงความกินดี อยู่ดี

Advertisement
ปลาทั้งตัว หมายถึง ตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์

ปลาหมึกแห้ง หมายถึง เพื่อให้มีความรู้ เป็นการอวยพรให้เป็นบัณฑิต หรือเป็นผู้มีความรู้

Advertisement
ส้ม เป็นผลไม้ที่ขาดไม่ได้ หมายถึง โชคลาภ วาสนา

กล้วย หมายถึง การดึงโชคลาภเข้าบ้าน ให้มีลูกมีหลานเต็มบ้าน

แอปเปิ้ล หมายถึง โชคดีมีสุข สุขภาพแข็งแรง

Advertisementสาลี่ หมายถึง เงินทองไหลมาเทมา

เม็ดบัว หมายถึง การมีลูก หลานที่เป็นผู้ชาย

เกาลัด หมายถึง เงิน ทรัพย์สมบัติ

เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง หมายถึง การเต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุข

Advertisement
สาหร่ายดำ หมายถึง ความร่ำรวย

หน่อไม้ หมายถึง คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข

เส้นหมี่ หมายถึง ชีวิตที่ยืนยาว ไม่นิยมตัดเมื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร

ขนมเข่ง หมายถึง ให้มีเพื่อนมาก

Advertisement
ขนมเทียน หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งเรือง

ซาลาเปา หมายถึง ห่อโชค ห่อลาภ

ขนมสาลี่ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเฟื่องฟู

ขนมถ้วยฟู หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความเฟื่องฟู