บูรณะ 9 ปีเสร็จแล้ว สุสานยุวกษัตริย์ "ตุตันคาเมน"

2019-02-02 15:45:20

บูรณะ 9 ปีเสร็จแล้ว สุสานยุวกษัตริย์ "ตุตันคาเมน"

Advertisement

โครงการบูรณะซ่อมแซม 9 ปีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สุสานของยุวกษัตริย์ "ฟาโรห์ ตุตันคาเมน" ของอียิปต์โบราณ โดยฝีมือของทีมผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันอนุรักษ์เกตตี ในเมืองลอสแอนเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการลบรอยขูดขีด บนภาพวาดฝาผนัง โดยผู้ไปเยือนสุสาน แต่ภาพวาดยังได้รับความเสียหายจากความชื้น ฝุ่น และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่นำเข้าไปสู่สุสานโดยผู้ไปเยือนแต่ละคน

การติดตั้งระบบระบายอากาศแบบใหม่ จะช่วยลดความจำเป็นในการชะล้างทำความสะอาดภายในห้องสุสานในอนาคต และการติดตั้งเหล็กกั้น จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมไม่สามารถเข้าถึงภาพวาดบนฝาผนังได้

สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมน ถูกค้นพบในพื้นที่ที่เรียกว่า หุบเขาแห่งกษัตริย์ ใกล้เมืองลักซอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2465 โดยทีมนักโบราณคดีชาวอียิปต์ นายอาวเวิร์ด คาร์เตอร์ นายจอร์จ เฮอร์เบิร์ต และเอิร์ลแห่งคาร์นาวอน ที่ 5
สุสานตุตันคาเมนเป็นสุสานฟาโรห์แห่งเดียวของยุคราชวงศ์ใหม่ (ปี 1550 - 1069 ก่อนคริสต์ศักราช) ที่ค้นพบในสภาพยังสมบูรณ์ ทำให้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ สามารถเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ของราชสำนักอียิปต์โบราณ ได้เป็นอย่างดี จากสิ่งของต่าง ๆ ที่พบภายในสุสาน

แต่สิ่งของในสุสานปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกนำไปเก็บรักษา และตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณอียิปต์ ในกรุงไคโร ขณะที่ภายในสุสานยังเหลือมัมมี่ฟาโรห์ตุตันคาเมน โลงพระศพไม้ชั้นนอก โลงหินโบราณ และภาพวาดฝาผนังบรรยายประวัติชีวิต และการสิ้นพระชนม์.