วันนี้มีอะไร: 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)

2019-02-02 00:00:34

วันนี้มีอะไร: 2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)

Advertisement

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 ก.พ. ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 ก.พ. 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ” ขึ้น ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์

ภาพ Shutterstock.com

95 ปีก่อน
พ.ศ. 2467
สุนัขลากเลื่อนไปถึงเมืองโนมในอะแลสกาพร้อมกับเวชภัณฑ์เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคคอตีบ ทำให้เกิดการแข่งขันสุนัขลากเลื่อนไอดิทาร็อดในเวลาต่อมา
ภาพ AFP

76 ปีก่อน
พ.ศ. 2486
ยุทธภูมิสตาลินกราดยุติลงเมื่อทหารเยอรมัน 91,000 นาย เหนื่อยล้าและหิวโหยหลังจากตกเป็นเชลยของกองทัพแดงในสหภาพโซเวียต

64 ปีก่อน
พ.ศ. 2498
วันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


ภาพ AFP23 ปีก่อน
พ.ศ. 2539
จีน เคลลี นักแสดงอเมริกัน ที่แฟนหนังจำนวนมากรู้จักเขาในผลงานแสดงเรื่อง Singin' in the Rain เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 83 ปี หลังจากป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมาเป็นเวลานาน