มหาเถรสมาคมแจงเหตุ ทำไมยังฟ้องธัมมชโยไม่ได้ (คลิป)

2017-03-10 16:27:57

มหาเถรสมาคมแจงเหตุ ทำไมยังฟ้องธัมมชโยไม่ได้ (คลิป)

Advertisement

 บรรยากาศจากที่มีการประชุมร่วมกันของมหาเถนสมาคมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อพิจารณาว่า พระธัมมชโย มีความผิดทางพระธรรมวินัยหรือไม่ อย่างไร?
ในเบื้องต้นการฟ้องยังทำไม่ได้  เนื่องจากยังไม่พบตัวพระธัมมชโย ในทางธรรมฝั่งมหาเถรสมาคมจะรวบรวมส่งเจ้าคณะปกครองใหญ่ (เจ้าคณะใหญ่หนกลาง)    ดำเนินการตามกฎ โดยจะเริ่มต้นเป็นขั้นร้องเรียนขั้นแรกก่อน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิป