คนกรุงโอด! ขสมก.ขึ้นค่าโดยสาร 21 ม.ค. นี้

2019-01-10 12:25:33

คนกรุงโอด!  ขสมก.ขึ้นค่าโดยสาร 21 ม.ค. นี้

Advertisement

คนกรุงโอดครวญ! ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หลัง ขสมก. ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 21 ม.ค.นี้ รถเมล์ร้อนเพิ่มเป็น 8 บาท ส่วนรถแอร์รุ่นใหม่เริ่มที่ 15-25 บาท

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 มีมติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ขสมก. 

จึงขอปรับปรุงค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 
- รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) จากเดิม 6.50 บาทตลอดสาย เป็น 8 บาทตลอดสาย 

- รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง เป็น 12-20 บาท ตามระยะทาง - รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) และรถปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV (สีขาว) จากเดิม 11-23 บาท ตามระยะทาง เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง 

- รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก เก็บไม่เกิน 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร เก็บไม่เกิน 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป เก็บไม่เกิน 25 บาท

สำหรับ รถโดยสารปรับอากาศ หากผู้โดยสารใช้ทางด่วน จะมีการเก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว สำหรับรถโดยสารธรรมดา หากผู้โดยสารใช้ทางด่วน จะมีการเก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติอีก 2 บาท ส่งผลทำให้ค่าโดยสารเพิ่มจาก 8 บาท เป็น 10 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ส่วนรถบริการตลอดคืน ช่วงเวลา 23.00 - 05.00 น. จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.50 บาท ส่งผลทำให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท เป็น 9.50 บาท ต่อคนต่อเที่ยวทีมข่าว นิว 18 ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้โดยสารรถ ขสมก. ทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว แต่ค่าโดยสารระบบขนส่งยังปรับเพิ่มขึ้นอีก ไม่ต่างจากการซ้ำเติมประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำ