คนไม่เข้าใจระบบไพรมารีโหวต

2017-06-24 13:00:38

คนไม่เข้าใจระบบไพรมารีโหวต

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต เผยผลสำรวจ “ไพรมารีโหวต” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและสาขาพรรคมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จากเดิมเป็นหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเป็นคนเลือก พบว่า ร้อยละ 40.30 ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะเพิ่งมีการประกาศออกมาได้ไม่นานและมีความเข้าใจยาก ร้อยละ 34.29 ประชาชนไม่เข้าใจเลย เพราะไม่ได้ติดตามข่าวและไม่เคยได้ยินมาก่อน


 เมื่อถามถึงข้อดีข้อเสียของระบบ “ไพรมารีโหวต” พบว่า ร้อยละ 71.98 คิดว่ามีข้อดีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม,ร้อยละ 72.32 คิดว่ามีข้อเสียเพราะสร้างความขัดแย้งภายในพรรค  อย่างไรก็ตามร้อยละ 49.76 เห็นด้วยกับระบบไพรมารีโหวต เพราะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นวิธีที่เป็นระบบประชาธิปไตย ขณะที่ร้อยละ 34.98 เห็นด้วยกับระบบแบบเก่าคือหัวหน้าพรรคเป็นคนเลือกเพราะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค และร้อยละ 34.98 ระบุว่าจะใช้วิธีการใดก็ได้แต่ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส


 


แท็กที่เกี่ยวข้อง