เร่งระบายน้ำจากตอนเหนือ ช่วย "แม่น้ำยม" แห้งแล้ง

2019-01-08 11:35:26

เร่งระบายน้ำจากตอนเหนือ ช่วย "แม่น้ำยม" แห้งแล้ง

Advertisement

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำจากตอนบนช่วยแม่น้ำยมด้วยการผันน้ำจากคลองบางแก้ว จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเกษตรกรทั้งการทำนาและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

ภาพมุมสูงที่บริเวณเขื่อนยาง บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ระดับน้ำเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนล้นคันกั้นกระสอบทรายบนเขื่อนยาง หลังจากก่อนหน้านี้น้ำแห้งจนไม่สามารถล้นข้ามสันเขื่อนยางได้ แต่หลังจากมีการระบายน้ำจากคลองบางแก้ว ในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ลงสู่แม่น้ำยมทำให้ขณะนี้ น้ำสามารถที่จะไหลลงสู่ตอนใต้ของเขื่อนยาง ส่งผลดีต่อประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำก่อนหน้านี้ เพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำยมให้สูงขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดน้ำในแม่น้ำยม

สำหรับการเร่งระบายน้ำจากคลองบางแก้ว ซึ่งอยู่ตอนบนของแม่น้ำยมครั้งนี้ส่งผลให้แม่น้ำยมที่เคยแห้งขอดจนเดินข้ามได้ ระดับน้ำที่บริเวณบ้านจระเข้ผอมเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเมตร ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ทำนาและปลูกพืชไร่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเพาะปลูก พืชแต่ละชนิดต้องการน้ำปริมาณมากเพื่อการเจริญเติบโต