ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน เตือนชาวกรุง! ดูแลสุขภาพ

2019-01-07 11:55:17

ค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน  เตือนชาวกรุง! ดูแลสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ ย้ำเตือนชาวกรุง หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมคอน ยังคงเกินค่ามาตรฐาน หวั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมคอน (PM) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าฝุ่นละอองที่ตรวจวัดได้จากริมถนน อยู่ระหว่าง 42-80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกินมาตรฐาน หรือเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน 21 พื้นที่ ส่วนสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศปิด 

นอกจากนี้ยังตรวจวัดพื้นที่ทั่วไป พบว่าอยู่ระหว่าง 46-66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกินมาตรฐาน หรือเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใน 11 พื้นที่ อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน

Advertisement
กรมควบคุมมลพิษ จึงประสานไปยัง กทม. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น การกวาดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป