วันนี้มีอะไร: 4 มกราคม วันทหารม้า

2019-01-04 00:00:21

วันนี้มีอะไร: 4 มกราคม  วันทหารม้า

Advertisement

วันทหารม้า
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้สู้รบกับทหารม้าพม่า ที่ไล่ติดตามขณะหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา ณ บ้านพรานนก (อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา) ได้ชัยชนะอย่างงดงาม เหล่าทหารม้าของไทยจึงกำหนดให้ วันที่ 4 ม.ค.ของทุกปีเป็น วันทหารม้า

210 ปีก่อน
พ.ศ. 2352
วันเกิด หลุยส์ เบรลล์ ชาวฝรั่งเศสผู้ประดิษฐ์ อักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นระบบการอ่านสำหรับคนตาบอด

84 ปีก่อน
พ.ศ. 2478
นิตยสารบิลบอร์ด เริ่มเผยแพร่การจัดอันดับเพลงในลักษณะของ Hit Parade72 ปีก่อน


พ.ศ. 2491
ประเทศพม่าได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากจักรวรรดิอังกฤษ โดยมีอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก37 ปีก่อน
พ.ศ.2525
พิธีเปิดทางด่วน เฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-ท่าเรือ อย่างเป็นทางการในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ภาพ AFP

15 ปีก่อน
พ.ศ. 2547
องค์การนาซาส่งยานสปิริตลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเวลา 11.35 น. ตามเวลาประเทศไทย

8 ปีก่อน
พ.ศ. 2554
มนัส โอภากุล นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ด้วยอายุ 97 ปี มนัสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ (อนุรักษ์และเผยแพร่) ประจำปี พ.ศ. 2530 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2539 และได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2552 นอกจากนั้นยังเป็นบิดาของฝาแฝดที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ยืนยง (แอ๊ด คาราบาว) และ ยิ่งยง โอภากุล นักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง