สหกรณ์คลองจั่นไม่สามารถชำระหนี้ 500 ล้าน

2017-06-23 12:45:19

สหกรณ์คลองจั่นไม่สามารถชำระหนี้ 500 ล้าน

Advertisement

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเผยไม่สามารถชำระหนี้งวดที่ 4 กว่า 500 ล้านบาท ได้ตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายประกิต พิลังกาสา ประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แถลงว่า  สหกรณ์ฯได้ดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ และนิติบุคคล และดำรงไว้ซึ่งกิจการของสหกรณ์ฯคลองจั่น แต่เชื่อว่าจะไม่สามารถชำระหนี้งวดที่ 4 รวมกว่า 500 ล้านบาท ได้ตามกำหนดภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากศาลล้มละลายกลาง สั่งให้ขายที่ดิน 2 แปลง ใน จ.กาญจนบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 
ประธานผู้บริการแผนฯ กังวลว่า สหกรณ์ฯอาจจะล้มละลาย หากผู้บริหารแผนฯ ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากถูกคัดค้านจากเจ้าหนี้บางรายที่ไม่พอใจ ประกอบกับทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีสุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)อายัดไว้จำนวนหนึ่ง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหารแผน