“มีชัย"เตือนอย่าเลือกคนแจกเงิน

2019-01-01 16:10:50

“มีชัย"เตือนอย่าเลือกคนแจกเงิน

Advertisement

“มีชัย"ร่ายกลอนอวยพรปีใหม่ แนะเลือกตั้งอย่าเลือกคนแจกเงิน คนนิสัยไม่ดี มุ่งทำลายชาติ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ส่ง ส.ค.ส.2562 อวยพรปีใหม่ระบุว่า

"สวัสดีปีใหม่ในยุคเปลี่ยน

มีบทเรียนในอดีตขีดให้เห็น

อันบ้านเมืองจะอุดมและร่มเย็น

การเมืองเป็นส่วนสำคัญอันนำไป


จะเลือกตั้งกันใหม่ในอีกรอบ

จึงควรคิดให้รอบคอบตอบโจทย์ได้

อย่าเลือกเพราะเงินตรามาจูงใจ 

อย่าเลือกใครมีนิสัยที่ไม่ดี


อย่าเลือกคนมุ่งหมายทำลายชาติ

เคยพิฆาตประชาชนจนป่นปี้

เลือกคนที่มีเมตตาและปราณี

เพื่อความสุขสวัสดีของปวงชน
ด้วยเดชะพระบารมีที่ปกเกศ

นำพาประเทศสู่เหตุผล

ปวงประชาสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล

ให้ทุกคนสดใสปีใหม่เทอญ

แท็กที่เกี่ยวข้อง