ประกาศผลการตัดสิน “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

2018-12-21 10:27:13

ประกาศผลการตัดสิน “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์

สำหรับรายชื่อผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้

  • รางวัลที่ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา www.SunandhaNews.com
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.genzee.co และมหาวิทยาลัยบูรพา www.coconews.in.thสำหรับการตัดสิน "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย

  1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
  2. นายก้าวโรจน์ สุตาภัคดี
  3. อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
  4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
  5. นายระวี ตะวันธรงค์


Advertisement